Art efímer (sobre el creixement) en un vidre.

Art efímer (sobre el creixement) en un vidre.