1. Dins/fora el tren

   
 2. Amigues i home en reflexiu repós

   
 3. Home escrivint dins un reflexe.

   
 4. En un mirall

   
 5. El darrer bus

   
 6. Cúpula

   
 7. Túnel i anònim.

   
 8. Distorsions humanes.

   
 9. Cercle humà en (dissimulat) repós.

   
 10. Anònim entre linies.

   
 11. Gent cansada de tot museu.

   
 12. Fugacitat

   
 13. Romboide

   
 14. Anònims intentant entendre l´espai

   
 15. J. de cara a la paret.